Nasi partnerzy

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • Autokompleks
 • image
 • image
 • image
 • image
 • Jaśkowy Sad
 • Instal-mont

Fotoreportaże

 • Piknik czytelniczy uczniów klas IV.z Czchowa z okazji wrześniowego Dnia Książki - fot.red. Joanna Dębiec
 • Młodzież ZSP w Czchowie w ramach projektu Ze sztuką za pan brat, realizowanego przez Stowarzyszenie Iskierka Nadziei, pomalują ściany u chorych w ZOL-u - fot.red.Joanna Dębiec
 • Aranżacja wzgórza zamkowego i Grodziska w Czchowie - od 5. do 15. września 2018 - fot.red. Joanna Dębiec
 • Akcja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czchowie - Narodowe Czytanie
 • Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze '2018 w Tymowej - fot.red. Joanna Dębiec
 • Archiwum

Echa Dożynek w Gminie Czchów - Tworkowa '2017

red. Joanna Dębiec.

Echa Dożynek w Gminie Czchów - Tworkowa '2017Za nami piękna uroczystość dożynkowa w gminie Czchów. Tegoroczne Gminne Dożynki odbyły się 27 sierpnia w Tworkowej. W przygotowania do uroczystości włączyli się niemal wszyscy mieszkańcy Tworkowej z sołtysem Henrykiem Włodarczykiem na czele. Prace organizacyjne rozpoczęły się kilka tygodni wcześniej, a w tygodniu przed Świętem Rolników osiągnęły zenit. Na spotkania, próby, przygotowywanie sceny, dekoracji, miejsc do biesiady i poczęstunku, mieszkańcy poświęcili sporo czasu, aby w dzień dożynek wszyscy goście, rolnicy i mieszkańcy gminy Czchów zostali przyjęci z jak największą godnością przyjęci.

            Od kilku lat podczas dożynek pogoda płatała figle, tak też w tym roku nie oszczędziła nam nerwów. Co jakiś czas padał deszcz i zbierało się na burzę, ale podczas święta – dzięki Bogu – świeciło słońce, a chmury, które pojawiały się na horyzoncie, rozganiał wiatr. Żniwa są ukoronowaniem całorocznej pracy rolnika, toteż po tym najgorętszym okresie robót polowych następuje czas radości i zabaw. Plony zawdzięczamy nie tylko własnej pracy, ale i błogosławieństwu Bożemu, które tej pracy towarzyszyło. Dlatego też Gminne Dożynki rozpoczęły się udziałem w dziękczynnej mszy świętej w kościele p.w. Matki Bożej Fatimskiej w Tworkowej, którą celebrował i kazanie wygłosił Dziekan Dekanatu Czchowskiego ks. Ryszard Biernat. Następnie korowód dożynkowy prowadzony przez Strażacką Orkiestrę Dętą ze Złotej pod kierunkiem kapelmistrza Eugeniusza Grzanki wraz z grupami dożynkowymi, władzami samorządowymi i zaproszonymi gośćmi, udał się na plac rekreacyjno-sportowy przy Zespole Szkół w Tworkowej.

 

Nim rozpoczęły się dalsze uroczystości, przed sceną, orkiestra odegrała marsz wszystkim  gościom dożynkowym. Oficjalnego otwarcia i powitania gości dokonał sołtys wsi Tworkowa Henryk Włodarczyk, któremu towarzyszyli Starostowie Dożynek: Maria Włodarczyk i Ryszard Szot. Słowa, które padły, były niezwykle poruszające, szczere i miłe. Sołtys witał: Rolników – podkreślając, jak ważną rolę odgrywają w naszym życiu, Burmistrza Czchowa Marka Chudobę wraz z władzami samorządowymi i wszystkich przybyłych gości - życząc udanej zabawy do białego rana podczas największego ze Świąt Rolników w Tworkowej.

            Wśród gości, którzy zaszczycili również nas swoją obecnością byli Andrzej Potępa - Starosta Brzeski, Jarosław Gurgul – Członek Zarządu Powiatu Brzeskiego, Włodzimierz Rabiasz - Przewodniczący Rady Miejskiej w Czchowie wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Czchowie, Tadeusz Płachta – zastępca Burmistrza Czchowa, Lesław Wrona i Władysław Malaga - delegaci do Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej Powiatu Brzeskiego, Piotr Wójciak - Komendant Policji w Czchowie, Piotr Musiał – Komendant Gminny OSP Gminy Czchów wraz z druhami, sołtysi Gminy Czchów, dyrektorzy szkół i przedszkoli, kierownicy gminnych instytucji, redakcja Czasu Czchowa. Nad prawidłowym przebiegiem uroczystości oraz konferansjerką czuwali – Elżbieta Ogiela i Marcin Walkowicz.

            Po powitaniu gości na scenę zaproszono gospodarza Gminy Czchów – Burmistrza Czchowa Marka Chudobę, który z rąk Starostów Dożynek – Marii Włodarczyk i Ryszarda Szota, otrzymał bochen chleba, będący szczególnym symbolem urodzaju, dostatku i szacunku. Starostowie przekazali chleb mówiąc „Przyjmij gospodarzu od nas ten bochen chleba, upieczony ze zboża naszych pól. Uszanuj go i gospodaruj tak, żeby go nikomu, tak na wsi, jak i w mieście - nigdy nie zabrakło”. Burmistrz dziękując, podkreślił, że chleb jest nieodłącznym elementem polskiej gościnności oraz dzielenia się z drugim człowiekiem i zgodnie z tą tradycją częstował nim gości dożynkowych.

Wyrazem wdzięczności za ciężką pracę Rolników był obrzęd dożynkowy, przygotowany przez sołectwo Tworkowa. Żniwne piosenki mówiły o pracy na roli, ale też opowiadały o naszej gminie. Śpiew grupy potęgował zespół muzyczny z Czesławem Żurkiem na czele, który zajął się przygotowaniem obrzędu, który zaprezentowali mieszkańcy Tworkowej. Wieniec uwity przez mieszkańców przysiółka Tworkowej - Łacnowej, w formie kopuły z kłosów pszenicy, pszenżyta, żyta, jęczmienia, ozdobiony kwiatami i bochnem chleba, uwieńczony figurą Matki Bożej Fatimskiej, patronki Tworkowej, został przekazany Burmistrzowi Czchowa.

Po obrzędzie dożynkowym Burmistrz Czchowa Marek Chudoba w swoim wystąpieniu podkreślił, że Święto Plonów, to prastara tradycja, wpisana w historię polskiego rolnictwa. To święto Rolników, dzięki którym mamy rolnictwo oparte na zdrowych zasadach produkcji w zgodzie z naturą i w poszanowaniu praw przyrody. Dziękując Rolnikom za ciężką pracę na roli, za gospodarność i troskę o lepsze jutro, życzył, aby następne lata były pomyślniejsze, radośniejsze i zasobniejsze, pełne dostatku, zdrowia i wzajemnego szacunku. Wraz z życzeniami Rolnicy otrzymali dyplomy pamiątkowe i bochny chleba.

Kolejni wyróżnieni to sołtysi - gospodarze 10. miejscowości gminy Czchów, na ręce których Burmistrz z okazji Gminnych Dożynek złożył wszystkim mieszkańcom serdeczne podziękowania i życzenia, aby nigdy na stołach nie zabrakło chleba - symbolu życia i odrodzenia. W słowach skierowanych do sołtysów zaznaczył, jak ważną funkcję powierzyli im mieszkańcy sołectw, dając tym samym wyraz swojego uznania dla ich zaangażowania w ważne sprawy miejscowości.

W kolejnej odsłonie dożynek na scenie zaprezentowały się grupy wieńcowe z Tymowej, Złotej, Biskupic Melsztyńskich, Czchowa i Jurkowa. Występ każdej miejscowości był starannie przygotowany, mówił o ważnych sprawach wsi i miasta oraz opowiadał o ich mieszkańcach. Piękne stroje, piosenki i przyśpiewki dożynkowe, w połączeniu z ludową muzyką sprawiały, że mieliśmy ciągle niedosyt, chciało się ich słuchać i na nich patrzeć. Każda grupa przygotowała upominki dożynkowe, były to m.in. chleb, wiązanki żniwne, kosze z plonami.

Tymowa przyniesione dary przekazała rolnikom, ogrodnikom i gospodarzom:  bochen chleba - Edycie i Grzegorzowi Borowcom, a żniwną wiązankę – Wiesławie i Włodzimierzowi Pajorom.

Złota chlebem uhonorowała Jarosława Gurgula – Sekretarza Gminy, natomiast Włodzimierz Rabiasz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Czchowie otrzymał tradycyjną wiejską chałkę, a  Piotr Wójciak – Komendant Policji w Czchowie bukiet żniwny wraz z chlebem.

Biskupice Melsztyńskie bochen chleba z koszem pełnym plonów przekazały rolnikom Małgorzacie i Kazimierzowi Musiałom. Pan Kazimierz ze śpiewem na ustach podziękował grupie za wyróżnienie.

Czchów chleb wręczył Dominikowi Kotasowi – Przewodniczącemu Zarządowi Dzielnicy, zaznaczając aby gruba kromka z tego chleba w szczególności dla Koła Gospodyń była dobrze posmarowana. Wiązankę żniwną otrzymała Zofia Wojakiewicz – działaczka społeczna i wieloletnia przewodnicząca koła.

Jurków, ubiegłoroczny gospodarz dożynek, kończył występy dożynkowe, a przyniesione ze sobą dary wręczył: chleb – Tadeuszowi Płachcie zastępcy Burmistrza Czchowa, wiązankę żniwną wraz z pięknym gołębnikiem – rolnikowi Bogusławowi Wronie, bukiet żniwny – Marii Filipek wspaniałej i najstarszej członkini koła gospodyń, bukiet żniwny – Urszuli i Grzegorzowi Kamieniarzom, aktywnym mieszkańcom Jurkowa, włączającym się we wszelkie działania społeczne.

            Po zakończeniu prezentacji sołectw na scenie pojawiła się narratorka, która wraz z grupą aktorów, w których wcielili się mieszkańcy Tworkowej, gospodarza Dożynek, opowiedziała zgromadzonej publiczności znaną i jakże lubianą bajkę Juliana Tuwima – „Rzepkę”. Mieszkańcy Tworkowej odegrali swoje role niezwykle barwnie i humorystycznie! Artyści byli fotografowani, filmowani, a na koniec otrzymali ogromne brawa! Gratulujemy występu!

            W ramach Gminnych Dożynek odbył się Śliwkowy Konkurs Kulinarny, do którego zgłosiło się 11 uczestniczek. Panie przygotowały wyśmienite słodkie wypieki, pasztety i żeberka, a wszystko to ze śliwką w przeróżnej postaci – płynnej, surowej, mrożonej, lub suszonej. Organizatorem konkursu śliwkowego było Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku”, które dla uczestników i laureatów ufundowało wspaniałe upominki i nagrody. Komisja konkursowa w składzie: Teresa Turek, Maria Wiśniewska-Płachta, Małgorzata Czech, Anna Skiba-Ratusznik i Katarzyna Skiba-Różowska miały bardzo trudne zadanie - wyłonić najlepsze „delicje ze śliwką”. Trzeba przyznać, że degustacja komisji trwała ponad godzinę, aż wreszcie padł werdykt, który odczytał na scenie Wiceprezes Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” -  Jarosław Gurgul. Najwięcej punktów i I miejsce zajął tort „Czekoladowa śliwka” wykonany przez Małgorzatę Piętkę z Biskupic Melsztyńskich, II miejsce - śliwkowe grzybki Moniki Sroki z Tworkowej i III miejsce – pieczone jabłka ze śliwką, przygotowane przez Teresę Rąpałę z Jurkowa. Nagrody i dyplomy dla wszystkich uczestników Konkursu w asyście pracowników Stowarzyszenia - Katarzyny Gryz i Aleksandry Gryz, wręczył Wiceprezes Jarosław Gurgul. Gratulujemy wszystkim uczestnikom wspaniałych potraw i wypieków! Zachęcamy do udziału w konkursach kulinarnych ze śliwką!

Zapraszamy do obejrzenia bogatego fotoreportażu redakcyjnego z Dożynek na naszej stronie: https://photos.google.com/share/AF1QipNRilyIFuoX2ZJ5npx4g7fXWDskPAZSZImmxYb2SdssXTeZYQY6wVy4IOOksVvkvA?key=VktXVXZNZHpoSDN1RGNZQnZ0Nkw4M1VNalFnT1FB

            Kolejną dawkę humoru przygotował specjalnie dla gości dożynkowych Józef Czuba, który wystąpił ze swoim „Małym kabarecikiem”. Za żarty i skecze otrzymał wielkie owacje!!!

            W oczekiwaniu na zabawę dożynkową przygotowaliśmy dla dzieci i nie tylko konkursy, podczas których było: sadzenie i zbieranie ziemniaków (jabłek), kręcenie bioderkami, obieranie ogórków, przewożenie taczkami dyni. Konkursy dostarczyły zarówno uczestnikom, jak i publiczności wiele radości. Gratulujemy wszystkim dobrej zabawy!

W tym iście radosnym nastroju pozostaliśmy jeszcze długo. Zespół Amigo z Tymowej bawił publiczność, która zgodnie z przykazem sołtysa, tańczyła niemal do białego rana. Dziękujemy za dobrą i radosną zabawę!

Elżbieta Ogiela, Dyrektor MOKSiR