Nasi partnerzy

 • Jaśkowy Sad
 • image
 • image
 • image
 • Autokompleks
 • Instal-mont
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Fotoreportaże

 • Andrzejki z folklorem czyli Grupa śpiewacza KG Czchów i Klub Seniora Nasza Chata - w czchowskiej Leśniczówce - fot.red. Joanna Dębiec
 • Parada Bajkowa na Andrzejkowy czas - ciekawa i kolorowa inicjatywa szkoły specjalnej w Złotej - fot.red. Joanna Dębiec
 • Roczek przedszkolnego Caritas w Jurkowie - fot.red. Joanna Dębiec
 • Twórcze i inspirujące obchody 100-lecia uzyskania przez kobiety w Polsce praw wyborczych Polka Niepodległa 2018 - Brzeskie Centrum Biblioteczno-Kulturalne 24 listopada br. - fot.red. Joanna Dębiec
 • Święto Pluszowego Misia - spotkanie najmłodszych i przyszłych Czytelników w czchowskiej Bibliotece - fot.red. J.Dębiec
 • Archiwum

Zmienia się czchowski rynek

red. Joanna Dębiec.

Zmienia się czchowski rynekStanęły nowe stylowe latarnie, zaczyna być widać ozdobne barierki na podcieniach i kształtów nabiera fontanna wykonana na wzór "róży wiatrów". Z rynku zniknie też drewniana scena (ma zostać przeniesiona pod Grodzisko). Około 20. sierpnia będzie można zobaczyć centrum Czchowa w całej okazałości. Zmiany śledzimy na bieżąco.

28.sierpnia jest zaplanowana uroczystość związana z historią Czchowa jako miasta królewskiego połączona z oddaniem zmodernizowanego Centrum Czchowa. Jeśli pogoda dopisze, zapowiada się piękne, ważne dla miasteczka i jego dalszego rozwoju - wydarzenie.

Zmienia się czchowski rynekZmienia się czchowski rynekZmienia się czchowski rynekZmienia się czchowski rynek

Do końca sierpnia odnowa Centrum Czchowa będzie zakończona

red. Joanna Dębiec.

Trwają dalsze prace modernizacyjne czchowskiego rynku. Powstały nowe parkingi, alejki, scena z kostki brukowej, robotnicy powoli montują stylowe barierki i obsadzają rynek ozdobnymi krzewami. Od jutrzejszego popołudnia będą ustawiać fontannę - projekt "róża wiatrów" prezentuje się okazale i na pewno będzie ozdobą centrum Czchowa. Zmiany modernizacyjne wywołują wśród mieszkańców Czchowa żywe dyskusje, mają swoich zwolenników, ale również nie brakuje sceptyków, którzy uważają, że parkingi i scena zniszczyły nieodwracalnie zielony park w rynku (odwołują się do historii Czchowa). Cóż, w kartach historii i na starych fotografiach rynek tętnił życiem jarmarcznym, a w starych kronikach i podaniach autorzy odwołują się do narzekań mieszkańców i przyjezdnych wręcz na rozkopy i brak porządku na rynku czchowskim... Dziś jest zupełnie inaczej. Poczekajmy na końcowy efekt zmian, na pewno będzie warto.Do końca sierpnia odnowa Centrum Czchowa będzie zakończonaDo końca sierpnia odnowa Centrum Czchowa będzie zakończonaDo końca sierpnia odnowa Centrum Czchowa będzie zakończonaDo końca sierpnia odnowa Centrum Czchowa będzie zakończonaDo końca sierpnia odnowa Centrum Czchowa będzie zakończonaDo końca sierpnia odnowa Centrum Czchowa będzie zakończona

Czytując dość regularnie Czas Czchowa , ale także inne lokalne pisma, zauważyłem pewną bardzo dobrą rzecz, otóż trzymają one od siebie na dystans tzw. zawodowych dziennikarzy. Przepraszam w tym miejscu Naczelną CzCz, – profesjonalistkę w każdy

Administrator.

1. Na realizację wniosku złożonego w 2009 roku do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej  z wyszczególnionym zadaniem pn.: „Budowa grupowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Czchów, Jurków, Biskupice Melsztyńskie, Domosławice, Tworkowa oraz sieci wodociągowej w miejscowościach: Tymowa, Czchów, Piaski Drużków, Gmina uzyskała  dotację w wysokości 4 000 000 zł.  Umowa o przyznanie pomocy podpisana została 24.03.2010 r. Łączna planowana wartość inwestycji po przeprowadzonym przetargu to około 7 300 000 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2010-2012 i  obejmuje wykonanie:

-         Sieci wodociągowej o łącznej długości ok.20 km oraz 3. hydroforni i zbiornika żelbetowego wyrównawczego 2x50 m3.

-         Sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 13,5 km i 3. przepompowni ścieków.

Na zadanie to złożony został również wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przyznanie pożyczki preferencyjnej, umarzalnej, w kwocie około 2 000 000 zł.2. Za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania – Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” złożony został wniosek o przyznanie pomocy w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2009-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” na realizację „Odnowy Centrum Czchowa”. Wnioskowana kwota pomocy to 302 852 zł. Prace na tym zadaniu zostały rozpoczęte, całkowity koszt robót wynosi około 550 tyś. zł. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo–Handlowe „MEGBUD” Krzysztof Cetnar, Tarnów.  Prace mają potrwać do końca sierpnia 2010 r.3. Złożono wniosek w ramach konkursu pn. ”Modernizacja dróg gminnych” organizowanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego  na  Przebudowę drogi gminnej Jurków – Równia- Szotówka. Planowany koszt zadania to 140 000 zł. W dniu 29 marca 2010 r. Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr XLII/679/10 udzielił Gminie Czchów dofinansowania na to zadanie w wysokości 35 683 zł. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie, zadanie zostanie zlecone do realizacji.4. W ramach odbudowy dróg gminnych po powodzi z 2009 r. Gmina Czchów otrzymała dotację z Budżetu Państwa w wysokości 100 000 zł na odbudowę ul. Garncarskiej w m. Czchów, drogi Nadole - Koczwara w m. Złota, drogi Przez Olszaniówkę w m. Tymowa. Całkowita wartość robót budowlanych wynosi 131 298,98 zł. Wykonawcą prac (nawierzchnia z masy mineralno–asfaltowej) jest Przedsiębiorstwo Drogowo–Mostowe w Brzesku oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EURO – DROMPEX z Nowego Sącza – wykonanie podbudowy.5. Zakończono realizację Remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w 2010 r. Roboty wykonało Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Brzeska, cena zmówienia to 57 096 zł.6. W ramach konkursu „ KAPLICZKA” ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego Gmina Czchów złożyła 2 wnioski na realizację niżej wymienionych zadań:

- „Prace konserwatorsko – restauratorskie przy zabytkowej kapliczce Św. Jana Nepomucena w Tymowej”. Całkowita wartość zadania to 26 907,00 zł, w tym wnioskowana kwota pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego 20 000,00 zł.

- Prace konserwatorsko – restauratorskie przy zabytkowej kapliczce Św. Jana Nepomucena w Domosławicach”. Całkowita wartość zadania to 22 638, 00 zł, w tym wnioskowana kwota pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego 19 242,00 zł.7. Wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Brzesku z wnioskami o ujęcie w planie inwestycji Zarządu Dróg Powiatowych w Brzesku na rok 2010:

- Budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1441 K relacji Złota- Biesiadki w msc. Złota w km. 0+380 – 1+200

- Budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1410 K relacji Iwkowa-Czchów-Zdonia w msc. Czchów

- Remontu chodnika przy drodze powiatowej nr 1410 K relacji Iwkowa-Czchów-Zdonia w msc. Czchów.

Planowany łączny koszt inwestycji wynosi 80 000 zł, w tym wnioskowany udział Powiatu  Brzeskiego 40 000 zł.8. Wystąpiono do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie  z wnioskami o ujęcie w planie na rok 2010 inwestycji do wykonania w trybie Inicjatyw Samorządowych zadań:

- Remont chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 966  relacji Tymowa-Wieliczka w km 250+40 – 250+160 w m. Tymowa,

- Remont chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 980 Jurków-Biecz w km 0+100 - 0+340 w m. Jurków.9. Trwają roboty na budowach sal gimnastycznych w miejscowościach Tymowa, Domosławice, Złota i Tworkowa. Zaawansowanie robót przewyższa założenia harmonogramowe.


Dla “Czasu Czchowa” przygotowała

Kierownik Referatu Inwestycji UM W.Koczwara